Redactie

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS

Teksten & coördinatie Jan Ottink
Teksten Jan Ottink
Lay-out Bernadette Morskieft
Foto’s Harry Jannink
Kopiedruk Leo van het Bolscher, Jan Busscher
Verzending & distributie Ria Jannink + BBB afwerkploeg
Advertenties Marscha Kleinsman-Pot
Eindredactie Jan Ottink

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN

Info / aanleveren kopij, teksten en BBB-tjes janottink@home.nl of 074 – 36 76 435
Info lay-out bfm_morskieft@hotmail.com
Info / aanleveren advertenties advertenties@beckumbeterbekeken.nl
Info / opgave foto’s r.jannink1@kpnplanet.nl of 074 – 36 76 430
Info over verzending r.jannink1@kpnplanet.nl of 074 – 36 76 430
Telefoon BBB kamer 074 – 36 76 582

De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers;
Bankrek.nr. NL73 RBRB 095.83.94.318 Stichting Druk voor Beckum o.v.v. ’Vrijw.bijdrage BBB’.

Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave.
Tarief grotere advertentie hier klikken.

Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave