Contact

Onderstaand vind u de contactgegevens van onze redactie:

Info / aanleveren kopij, teksten en BBB-tjes janottink@home.nl of 074 – 36 76 435
Info lay-out bfm_morskieft@hotmail.com
Info / aanleveren advertenties advertenties@beckumbeterbekeken.nl
Info / opgave foto’s r.jannink1@kpnplanet.nl of 074 – 36 76 430
Info over verzending r.jannink1@kpnplanet.nl of 074 – 36 76 430
Telefoon BBB kamer 074 – 36 76 582

De redactie behoudt het voorrecht om (te laat) ingezonden kopij niet te plaatsen.
Inleveren kopij uiterlijk één week voor uitgave nieuwe BBB.
Bijlages maximaal 5 Mb.